Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Dotazník pro obyvatele území MAS Mladoboleslavský venkov


IROP

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mladoboleslavský venkov na období 2014-2020 schválena

Finální verzi Strategie naleznete v sekci Strategie 2014 - 2020.

 

Pro žadatele zvěřejňujeme informace o opatřeních, která by měla být v rámci naplňování strategie podporována

Jedná se o:

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav

Samostatné webové stránky projektu MAP v ORP Mladá Boleslav
www.vzdelavanimb.cz

Vzdělávání MB


Mladoboleslavský venkov z. ú. bude zajišťovat zpracování dokumentace pro zajištění souladu s GDPR (obecné nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně údajů) a výkon činnost Pověřence pro ochranu údajů (DPO), a to zejména pro partnery ústavu, ale i další subjekty.

 

!!! Vyhlášení 1. výzvy Mladoboleslavského veknova - OPZ - Podpora rodiny I. !!!

 

7. 2. 2018

Výběrové řízení na projektového manažera MAS - prodlouženo do 20.2.2018

Mladoboleslavský venkov vyhlásil výběrové řízení na projektového manažera.

Zprávy a aktualityZobrazit více

7. 2. 2018

Vyhlášení 1. výzvy Mladoboleslavského venkova z. ú. v programovém rámci OPZ zaměřenou na podporu rodiny

VýzvyZobrazit více

1. 2. 2018

Schválené interní postupy pro programový rámec IROP

Interní postupy schválené ŘO IROP dne 1. 2. 2018

Výzvy IROPDokument ke stažení

22. 1. 2018

Předložení 1. výzvy v programovém rámci OPZ ke schválení řídícímu orgánu

Dnešního dne byla řídícímu orgánu OPZ předložena ke schválení 1. výzva v programovém rámci OPZ zaměřená na opatření SCLLD - III.2 – Podpora rodiny. Po schválení ze strany ŘO bude výzvy vyhlášena.

Zprávy a aktualityZobrazit více

13. 10. 2016

Strategický rámec MAP v ORP Mladá Boleslav k 3.10.2016

Schválená verze Strategického rámce MAP - stav ke dni 3. 10. 2016

Dokumenty k MAPDokument ke stažení

1. 9. 2014

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 ​Příloha

Dokumenty MASZobrazit více

18. 5. 2014

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020

Dokumenty MASZobrazit více