Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

MAPA ÚZEMÍ MAS

Územní působnost

Podnikatelé v území MAS

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Stránka

  • 1

Vyhlášení výzvy č. 2/2018 v programovém rámci IROP


Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje ke dni 17. 9. 2018 

výzvu č. 2/2018

v programovém rámci IROP s názvem

"Bezpečnost dopravy"

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. 9. 2018 do 30.11.2018 (do 12:00 hodin).

 

Zádosti se podávají prostřednictvím informačního systému ISKP14+ 

 

Více informací o výzvě ZDE

 

K výzvě bude připraven seminář pro žadatele. Termín semináře bude zveřejněn zde.


11. 9. 2018

Prodloužení výzvy č. 1 v programovém rámci OPZ - Podpora rodiny I.


Výzva č. 1 v programovém rámci OPZ - Podpora rodiny I. prodloužena do 29. 4. 2018.


27. 3. 2018

Vyhlášení 3. výzvy Mladoboleslavského venkova z. ú. v programovém rámci OPZ zaměřené na vzdělávání pro zaměstnání


OPZ

Výzva OPZ - 2/2018 - Prevence sociálního vyloučení I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Vzdělávání pro zaměstnání I.“.

 

Výzva je kolová, je vyhlášena od 26. 3. 2018 a potrvá do 29. 5. 2018 na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Vzdělávání pro zaměstnání I.“ je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, dále na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

 

1. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
    1.1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
    1.2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
    1.3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
    1.4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.


24. 3. 2018

Vyhlášení 2. výzvy Mladoboleslavského venkova z. ú. v programovém rámci OPZ zaměřené na prevenci sociálního vyloučení


OPZ

Výzva OPZ - 2/2018 - Prevence sociálního vyloučení I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Prevence sociálního vyloučení I.“.

 

Výzva je kolová, je vyhlášena od 26. 3. 2018 a potrvá do 29. 5. 2018 na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

 

Podporovanými aktivitami ve výzvě „Prevence sociálního vyloučení I.“ je sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb prostřednictvím následujících aktivit:

a) odborné sociální poradenství

b) terénní programy

c) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

d) kontaktní centra

e) sociální rehabilitace

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.


24. 3. 2018

Vyhlášení 1. výzvy Mladoboleslavského venkova z. ú. v programovém rámci OPZ zaměřenou na podporu rodiny


OPZ

Výzva OPZ - 1/2018 - Podpora rodiny I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Podpora rodiny I.“.

 

Výzva je kolová, je vyhlášena od 12. 2. 2018 a potrvá do 29. 3. 2018 na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

 

Podporovanými aktivitami ve výzvě „Podpora rodiny I.“ jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni:

5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
5.3 Příměstské tábory
5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
5.5 Dětské skupiny
5.6 Vzdělávání pečujících osob

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.


7. 2. 2018

Stránka

  • 1