Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mladoboleslavský venkov bude podporovat následující opatření v programovém rámci IROP:


Opatření I.1 - Podpora hasičů
          CZV - přidělená alokace 2.125.000,- Kč | vyčerpáno 0,- Kč | zbývá 2.125.000,- Kč
Opatření I.2 - Podpora vzdělávání
          CZV - přidělená alokace 6.900.000,-Kč| vyčerpáno 0,- Kč | zbývá 6.900.000,- Kč
Opatření I.3 - Sociální infrastruktura
          CZV - přidělená alokace 1.800.000,-Kč| vyčerpáno 0,- Kč | zbývá 1.800.000,- Kč
Opatření I.4 - Podpora sociálního bydlení
         
CZV - přidělená alokace 1.350.000,-Kč| vyčerpáno 0,- Kč | zbývá 1.350.000,- Kč
Opatření I.5 - Sociální podnikání
          CZV - přidělená alokace 1.400.000,-Kč| vyčerpáno 0,- Kč | zbývá 1.400.000,- Kč
Opatření I.6 - Bezpečná doprava
          CZV - přidělená alokace 9.040.000,-Kč| vyčerpáno 0,- Kč | zbývá 9.040.000,-Kč)


CZV = celkové způsobilé výdaje

Připravované výzvy

Výzva IROP 7 - Sociální infrastruktura II.

Výzva IROP 8 - Podpora hasičů II.

Vyhlášené výzvy

Výzva IROP 6 - Bezpečná doprava II.

Ukončené výzvy

Výzva IROP 1 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva IROP 2 - Bezpečná doprava

Výzva IROP 3 - Podpora hasičů

Výzva IROP 4 - sociální bydlení

Výzva IROP 5 - sociální infrastruktura


Etický kodex

Etický kodex pro programový rámec IROP

IROP