Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva IROP - 1 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

1. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu vzdělávání – s názvem opatření „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 30. 7. 2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 7. 2018 - 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 7. 2018 - 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2018 - 12:00
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
   
Minimální výše CZV 500.000,- Kč
Maximální výše CZV 3.500.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 6.900.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek). Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
 • mateřských škol,
 • dětských skupin,
 • služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 • spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí.
 1. Infrastruktura základních škol (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol;
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
 2. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií), zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol;
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
 3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (přístavby, nástavby a stavební práce spojené svybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Stránka

 • 1