Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva IROP - 2 - Bezpečná doprava

2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava“.

 

Výzva prodloužena do 14. 12. 2018!!!!

ŘO IROP prodloužil výzvu 2/2018 - Bezpečná doprava do 14. 12. 1018 z důvodu špatné funkčnosti ISKP2014+, kdy chybou systému nebylo možné podávat žádosti o podporu.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 9. 2018 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 9. 2018 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

30. 11. 2018 12:00

14.12.2018 14:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
   
Minimální výše CZV 500.000,- Kč
Maximální výše CZV 2.000.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 9.040.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
  • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
  • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
 2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
 3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
 4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Stránka

 • 1