Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva IROP - 3 - Podpora hasičů

 

3. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu hasičů – s názvem opatření „Podpora hasičů“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 12. 2018 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 12. 2018 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2018 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

28. 2. 2019 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
   
Minimální výše CZV 250.000,- Kč
Maximální výše CZV 1.000.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 2.125.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Technika pro integrovaný záchranný systém
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

 

 1. Stanice integrovaného záchranného systému
 • Stavby, stavební ůpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události

 

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Stránka

 • 1