Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva IROP - 6 - Bezpečná doprava II.

6. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programuna podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava II.“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 29. 3. 2019 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 3. 2019 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2019 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

12. 7. 2019 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
   
Minimální výše CZV 200.000,- Kč
Maximální výše CZV 1.350.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 4.050.768,071 Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
  • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
  • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
 2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
 3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
 4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Stránka

 • 1