Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přehled hodnocení projektů

Registrační číslo projektu Název projektu Žadatel Doba realizace Celkové způsobilé výdaje dle žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009752 Příměstský tábor na ranči Ranč Royal o.p.s. 1.7.2018-30.6.2021 1.117.500,-

 

Výběrová komise MAS (výběrový orgán)

Zápis z jednání výběrového orgánu - ZDE

Hodnotící tabulka - ZDE

Prezenční listina - ZDE

Zápis z jednání výběrového orgánu - II. - ZDE

 

Rada MAS (rozhodovací orgán)

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu - ZDE

Prezenční listina - ZDE

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu - II. - ZDE

Usnesení rozhodovacího orgánu "per rollam" - ZDE