Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva OPZ - 5 - Prevence sociálního vyloučení II.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost  – s názvem opatření „Prevence sociálního vyloučení II.“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 2. 2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28. 2. 2019, 0:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2019, 16:00 hodin
Maximální délka projektu: 36 měsíců
   
Minimální výše CZV    400.000,- Kč
Maximální výše CZV 2.975.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 2.975.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Prevence sociálního vyloučení II.“ je sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb prostřednictvím následujících aktivit:

a) odborné sociální poradenství

b) terénní programy

c) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

d) kontaktní centra

e) sociální rehabilitace

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.

 

Oprávněným žadatelem jsou pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stránka

  • 1