Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva OPŽP č. 2 - Realizace ÚSES a protierozní opatření

 

2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí– s názvem opatření „Realizace ÚSES a protierozní opatření“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 3. 2019 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 3. 2019 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2019 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

18. 9. 2019 20:00

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023
   
Minimální výše CZV 100.000,- Kč
Maximální výše CZV - realizace ÚSES 1.000.000,- Kč
Maximální výše CZV - realizace protierozních opatření 2.500.000,- Kč
Celková alokace výzvy - realizace ÚSES: 1.606.660,- Kč
Celková alokace výzvy - realizace protierozních opatření: 3.815.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 • Realizace ÚSES:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

 

 • Protierozní opatření: 
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 
  • podpora opatření zamezující větrné erozi o obnova či zakládání větrolamů 

 

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Stránka

 • 1