Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

MAPA ÚZEMÍ MAS

Územní působnost

Podnikatelé v území MAS

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 1/2018
k předkládání Žádostí o podporu
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
registrační číslo výzvy 15/000/00000/120/000224/V001
Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“
Termín vyhlášení výzvy: 16. 7. 2018
Termín příjmu žádostí:

od 20. 7. 2018 do 13. 8. 2018

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

kancelář Mladoboleslavského venkova z. ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Seminář pro žadatele - 24. 7. 2018 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti kanceláře - Kostelní Hlavno 12.
Pozvánka na seminář

 

Stránka