Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

MAPA ÚZEMÍ MAS

Územní působnost

Podnikatelé v území MAS

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 2
k předkládání Žádostí o podporu
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
registrační číslo výzvy "15/000/00000/120/000224/V003"
Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“
Termín vyhlášení výzvy: 15. 1. 2019
Termín příjmu žádostí:

od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 15. 6. 2019

 

Výzva je vyhlášena pro následující Fiche:

  • Fiche 3 - Podnikání na venkově
  • Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků - investice do podniků
  • Fiche 5 - Podpora zemědělských produktů

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

kancelář Mladoboleslavského venkova z. ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Seminář pro žadatele

17. 1. 2019 od 10:00 hodin a 24. 1. 2019 od 10:00

v zasedací místnosti kanceláře - Kostelní Hlavno 12.

 

Výzva

Úplné znění výzvy Staženo: 86x | 19.12.2018

Souhlas s vyhlášením výzvy Staženo: 54x | 20.12.2018

Fiche 3 - Podnikání na venkově Staženo: 100x | 19.12.2018

Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků - investice do podniků Staženo: 92x | 19.12.2018

Fiche 5 - Podpora zemědělských produktů Staženo: 51x | 19.12.2018

Žádost o potvrzení výzvy Staženo: 56x | 20.12.2018

Přílohy výzvy

Příloha č. 1 - Soulad se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mladoboleslavský venkov na období 2014 – 2020 s názvem „Mladoboleslavsko – nejen kolébka automobilů“ Staženo: 61x | 19.12.2018

Interní postupy pro programový rámec PRV Staženo: 67x | 06.02.2019

Ostatní dokumenty

Programový rámec PRV Staženo: 0x | 19.12.2018

Pravidla pro operaci 19.2.1 Staženo: 86x | 19.12.2018

Pravidla pro MAS - opatření 19 Staženo: 58x | 19.12.2018

Informace pro žádost o přístup na Portál farmáře Staženo: 0x | 19.12.2018

Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. na Portálu farmáře, předání Žádosti o dotaci na MAS, vrácení Žádosti o dotaci od MAS zpět k žadateli a registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF Staženo: 56x | 19.12.2018

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 Staženo: 52x | 19.12.2018

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů Staženo: 51x | 19.12.2018

Seminář

Pozvánka na seminář Staženo: 40x | 02.01.2019

Prezentace ze semináře ke 2. výzvě PRV Staženo: 52x | 24.01.2019

Hodnocení

Zápis - Výběrová komise MAS Staženo: 16x | 14.06.2019

Prezenční listina - Výběrová komise MAS Staženo: 16x | 14.06.2019

Zápis - Rada MAS Staženo: 18x | 14.06.2019

Stránka