Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Strategie 2014 - 2020

Příprava SCLLD

V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU připravuje naše místní akční skupina Integrovanou strategii rozvoje území pro období 2014 – 2020 (ISRÚ). V této sekci budete moci sledovat aktuální informace o přípravách tohoto dokumentu, na kterém se můžete podílet i Vy.

Součástí přípravy strategie bylo také dotazníkové šetření, jehož výsledky nám pomohly ke zjištění názoru místních obyvatel na současnou situaci v obci (městě), ve které žijí a jejich námětů na budoucí rozvoj obcí.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mladoboleslavský venkov na období 2014 – 2020

Dokumentace průběhu tvorby strategie je zde.

Aktualizace

Strategie - schválená aktualizace ke dni 12. 7. 2018

SCLLD-Mladoboleslavsky_venkov_final.pdf Staženo: 98x

Příloha č. 1 - schválená aktualizace ke dni 12. 7. 2018

Příloha č 1 - Finanční plán a indikátory - změna PR PRV.pdf Staženo: 80x

Programový rámec OPŽP

Programovy_ramec_OPZP.pdf Staženo: 109x

Schválená verze k 22.12.2018

Strategie - verze k datu 1. 9. 2017

SCLLD-Mladoboleslavsky_venkov.pdf Staženo: 167x

Finanční plán a indikátory - verze k datu 1.9.2017

Příloha č 1 - Finanční plán a indikátory.pdf Staženo: 109x

Programový rámec IROP

Programový rámec IROP.pdf Staženo: 120x

Finanční plán IROP

Finanční tabulky IROP.pdf Staženo: 103x

Indikátory IROP

Indikátory PR IROP.pdf Staženo: 111x

Programový rámec OP Z

Programový rámec OPZ.pdf Staženo: 112x

Finanční plán OP Z

Finanční plán OPZ.pdf Staženo: 104x

Indikátory OP Z

Indikátory OPZ.pdf Staženo: 129x

Verze k 1.6.2017

Strategie - verze k datu 1.6.2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 pro území Mladoboleslavského venkova z. ú. s názvem "Mladoboleslavsko 2014-2020 - nejen kolébka automobilů"

sclld-mladoboleslavsky_venkov.pdf Staženo: 175x

Finanční plán a indikátory - verze k datu 1.6.2017

Příloha č. 1 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 pro území Mladoboleslavského venkova z. ú. s názvem "Mladoboleslavsko 2014-2020 - nejen kolébka automobilů"

finanční tabulky a indikátory.pdf Staženo: 122x

Předběžný harmonogram výzev - verze ke dni 1.6.2017

finanční plán a indikátory_20170601.pdf Staženo: 129x

Programový rámec IROP ke dne 1.6.2017

Programový rámec IROP zahrnuje opatření, která má Mladoboleslavský venkov z. ú. zájem podporovat v rámci naplňování SCLLD prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

pr_irop.pdf Staženo: 437x

Programový rámec PRV ke dne 1.6.2017

Programový rámec PRV zahrnuje opatření, která má Mladoboleslavský venkov z. ú. zájem podporovat v rámci naplňování SCLLD prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

pr_prv.pdf Staženo: 321x

Programový rámec OPZ ke dne 1.6.2017

Programový rámec PRV zahrnuje opatření, která má Mladoboleslavský venkov z. ú. zájem podporovat v rámci naplňování SCLLD prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

pr_opz.pdf Staženo: 320x

Verze k 4.2.2017

Strategie - verze k datu 4.2.2017

sclld-mladoboleslavsky_venkov001.pdf Staženo: 128x

Finanční plán a indikátory - verze ke dni 4.2.2017

finanční tabulky a indikátory - oprava.pdf Staženo: 117x

Předběžný harmonogram výzev OPZ - verze ke dni 4.2.2017

harmonogram výzev opz.pdf Staženo: 123x

Stránka