Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Strategie 2014 - 2020

Příprava SCLLD

V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU připravuje naše místní akční skupina Integrovanou strategii rozvoje území pro období 2014 – 2020 (ISRÚ). V této sekci budete moci sledovat aktuální informace o přípravách tohoto dokumentu, na kterém se můžete podílet i Vy.

Součástí přípravy strategie bylo také dotazníkové šetření, jehož výsledky nám pomohly ke zjištění názoru místních obyvatel na současnou situaci v obci (městě), ve které žijí a jejich námětů na budoucí rozvoj obcí.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mladoboleslavský venkov na období 2014 – 2020

Dokumentace průběhu tvorby strategie je zde.

Verze k 1.12.2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavského venkova 2014 - 2020 - k datu 1. 12. 2016

sclld-mladoboleslavsky_venkov.pdf Staženo: 254x

Strategie - Příloha č. 1 - k datu 1. 12. 2016

příloha 1 - finanční plán a indikátory pro programové rámce.pdf Staženo: 219x

Strategie - Příloha č. 2 - k datu 1. 12. 2016

příloha 2 - mapa území a seznam obcí.pdf Staženo: 230x

Strategie - Příloha č. 4- k datu 1. 12. 2016

příloha 4 - analýzy rizik.pdf Staženo: 178x

Verze k 31.8.2016

Stategie - závěrečná část k 31. 8. 2016

sclld-mladoboleslavsky_venkov-zaverecna_cast.pdf Staženo: 246x

Stategie - analytická část k 31. 8. 2016

sclld-mladoboleslavsky_venkov-analyticka_cast.pdf Staženo: 530x

Stategie - návrhová část k 31. 8. 2016

sclld-mladoboleslavsky_venkov-navrhova_cast.pdf Staženo: 263x

Stategie - implementační část k 31. 8. 2016

sclld-mladoboleslavsky_venkov-implementacni_cast.pdf Staženo: 219x

Verze k 30.3.2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mladoboleslavský venkov k 30.3.2016

Pracovní verze strategie k připomínkám

sclld_2014-2020_mladoboleslavsky_venkov.pdf Staženo: 552x

Stránka