Mladoboleslavský venkov, z. ú.
Mladoboleslavský venkov, z. ú.

Aktuality

Změna Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP

Datum: 30. 8. 2019

Nejdůležitější změny se týkají námi vyhlášené výzvy č. 1 v OPZP - Realizace sídelní zeleně (SC 4.4 OPŽP). Ihned po skončení této výzvy bude vyhlášena nová výzva, na kterou se již budou tato nová pravidla vztahovat.

Závěrečné ověření způsobilosti projektů ve 4. výzvě IROP dokončeno

Datum: 19. 8. 2019

Dokončení závěrečného ověření způsobilosti projektů ve 4. výzvě v programovém rámci IROP.

Změna Strategie - programový rámec IROP

Datum: 1. 8. 2019

ŘO IROP schválil změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Mladoboleslavského venkova v programovém rámci IROP.

#

Snídaně pro starosty

Datum: 1. 2. 2019

Neformální setkání starostů z území Mladoboleslavského venkova

#

Pozemkové úpravy - pozvánka na seminář

Datum: 18. 4. 2018

Připomínka - NEZAPOMEŇTE
Seminář na téma pozemkové úpravy se koná již v úterý 24. 4. 2018 od 15:00 hodin v Jizerním Vtelně v Restauraci JIZERA. Účast, včetně občerstvení, je bezplatná!

Předložení 1. výzvy v programovém rámci OPZ ke schválení řídícímu orgánu

Datum: 22. 1. 2018

Dnešního dne byla řídícímu orgánu OPZ předložena ke schválení 1. výzva v programovém rámci OPZ zaměřená na opatření SCLLD - III.2 – Podpora rodiny. Po schválení ze strany ŘO bude výzvy vyhlášena.

Proběhl úspěšný seminář na téma "Pozemkové úpravy"

Datum: 15. 11. 2017

Po ukončení semináře projevili starostové 3 obcí zájem o realizaci pozemkových úprav v katastrech jejich obcí.

Grant Nadace VIA - Místo kde žijeme

Datum: 26. 6. 2017

Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Chceme pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije. Výše grantu až 300 000 Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství. Uzávěrka žádostí končí 17.7.2017

#

Dotace MMR na obnovu sportovní infrastruktury

Datum: 22. 6. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun. Podávání žádostí je do 12:00 hodin dne 18.8.2017

#

Výzva OP VVV (MŠMT) - č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Datum: 22. 6. 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí: 29. září 2017 do 10:00.

#

Neformální setkání starostů obcí území MAS Mladoboleslavský venkov

Datum: 11. 5. 2016

Proběhlo 1. neformální setkání starostů obcí z území MAS Mladoboleslavský venkov.

Informace o vyhlášení 29. výzvy OPŽP

Datum: 10. 4. 2016

Operační program životní prostředí (OPŽP) vyhlásil 29. výzvu zaměřenou na krajinu a na její schopnost zadržovat vodu
287,5 milionu korun pro krajinu a na její schopnost zadržovat vodu

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

Datum: 8. 4. 2016

Informace od SZIF

Výzva MMR - Cestování dostupné všem 2015

Datum: 11. 6. 2015

Aktuálně je vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod.

Dotace na podporu cestovního ruchu od MMR ČR

Datum: 6. 6. 2015

Dotace

Dotazníky k projektovým záměrům

Datum: 6. 6. 2015

Příprava strategie - dotazníky k projektovým záměrům

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru

Datum: 19. 3. 2015

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí (průzkumné stanovisko na žádost řeckého předsednictví).

Operační program IROP

Datum: 15. 3. 2015

Dokumenty k operačnímu programu IROP

Dotace z fondů Středočeského kraje

Datum: 15. 3. 2015

--

Modlitba za domov

Datum: 19. 9. 2014

Modlitba za domov 2014

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov

Datum: 24. 6. 2014

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu MAS Mladoboleslavský venkov (Kosmonosy)

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov

Datum: 17. 6. 2014

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu MAS Mladoboleslavský venkov (Mečeříž)

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov

Datum: 16. 6. 2014

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu MAS Mladoboleslavský venkov (Bezno)

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov

Datum: 16. 6. 2014

Veřejné projednání strategie rozvoje regionu MAS Mladoboleslavský venkov - Chotětov

Schválení "Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020" vládou

Datum: 24. 5. 2014

Vláda ČR dne 21.5.2014 schválila "Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020"

Celostátní setkání Škol obnovy venkova (28. – 29. května)

Datum: 22. 5. 2014

Pozvánka na
Celostátní setkání Škol obnovy venkova, podobných vzdělávacích institucí, obcí a MAS,
28. – 29. května 2014 v Lukách nad Jihlavou.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Registrace pro zasílání informací

Novinky e-mailem

Publicita

IROP

OPZ

OPZPPRV

EU fondy

Středočeský kraj

 

Facebook